Home / Supply

Supply

Mô đun nguồn R48-2900U

Mô đun nguồn R48-2900U đại lý R48-2900U | nhà phân phối R48-2900U | bộ nguồn R48-2000 | bộ nguồn R48-3200 | bộ nguồn R48-2900U Thông số kỹ thuật Emerson R48-2900U Mô đun nguồn R48-1800A Emerson Rectifier Module Power Supply R48-2900U 48V 2900W Product Name Emerson R48-2900U Max Output Power 2900W …

Read More »

Bộ nguồn R48-1800A

Bộ nguồn R48-1800A đại lý R48-1800A | nhà phân phối R48-1800A Thông số kỹ thuật Emerson R48-1800A Mô đun nguồn R48-1800A Product Name: Emerson R48-1800A Output: 48VDC/33A Output Power: 1740W max R48-1800A 48V 33A 1740W Emerson Rectifier Module Emerson Power Supply AC Input Input voltage, nominal 200 to 250 V …

Read More »