Home / Kho hàng / Công tắc áp suất PS1-X4A

Công tắc áp suất PS1-X4A

Công tắc áp suất PS1-X4A

Thông số kỹ thuật Emerson PS1-X4A

 

Model

MODEL

TYPE

RESET

Bar

Differential Bar

Công tắc áp suất PS1-A3A

PS1-A3K

FF115-S3-BAA/K

Low

Auto

-0.5 to 7

0.5 to 5

Công tắc áp suất PS1-A5A

PS1-A5K

FF115-S5-BAA/K

High

Auto

6 to 31

2 to 15

Công tắc áp suất PS1-R5A

PS1-R5K

FF115-S5-BRA/K

High

 Manual

6 to 31

max. 3,Fixed

1

Model Hi Lo Hi Lo Hi Lo
PS2-A7A PS2-A7K FF215-S7-BAAA/K  Auto  Auto 6 to 31 -0.5 to 7 max. 4 0.5 to 5
Fixed
PS2-.B7A PS2-B7K FF215-S7-BDRA/K Manual Manual 6 to 31 -0.5 to 7 max 4 min. 1
Fixed Fixed
PS2-L7A PS2-L7K FF215-S7-BARA/K Manual  Auto 6 to 31 -0.5 to 7 max.  4 0.5 to 5
Fixed

Thông số:

Product code

Maximum operating current (A)

 (bar)

(bar)

 (bar)

FSF-41A

0714800

4.0

6.5 to 15

2.5

11.0

A

Emerson FSF-41K

0714802

K

FSF-41L

0714803

L

Emerson FSF-41S

0714801

S

Emerson FSF-41U

0714804

U

FSF-41X

0714805

X

FSO-41A

0714813

A

Emerson FSO-41K

0714814

K

FSO-41L

0714815

L

FSO-41S

0714816

S

Emerson FSO-41U

0714817

U

FSO-41X

0714818

X

FSF-42A

0714806

13 to 25

3.8

16.2

A

FSF-42K

0714808

K

FSF-42L

0714809

L

Emerson FSF-42S

0714807

S

FSF-42U

0714810

U

FSF-42X

0714811

X

FSO-42A

0714819

A

Emerson FSO-42K

0714820

K

FSO-42L

0714821

L

FSO-42S

0714822

S

FSO-42U

0714823

U

Emerson FSO-42X

0714824

X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *