Home / Kho hàng / Rosemount 0185H203K1Z0130D0450G13G3

Rosemount 0185H203K1Z0130D0450G13G3

Rosemount 0185H203K1Z0130D0450G13G3

0065N39J0080Y0100T

0065N39J0080Y0100T95A1EMXAX8 – emerson RTD Pt100 B class with thermowell from bar

0185H203K1Z0130D04

0185H203K1Z0130D0450G13G3 Thermocouple DIN EN 60584 (IEC 584) Class 1 with Tubular Thermowell

0304RW52B13

0304RW52B13 Conventional Manifold Rosemount Inc. a 5vie

0305RC22B11B4L4

1151LT5SA0T22D

1700I12AFGEZZZR1

1700I12AFGEZZZR1 Coriolis MVD single variable flow transmitter

2051CD1A22A1AS6B4M

2051CD1A22A1AS6B4M5Q4 Trasmettitore di pressione diff. CD/CG:25inH2O(62.2mbar)usc.tras.:4-20mA/dig.HART

2051CG1A02A1AS5M5D

2051CG1A02A1AS5M5D4DOC1P1Q4Q8 – Trasmettitore di pressione “GHA-A e B” Rosemount

2051CG2A02A1AS5M5D

2051CG2A02A1AS5M5D4DOC1P1Q4Q8 – Trasmettitore di Pressione Aria Primaria

2120D0DK1IMAM0200Q

2120D0DK1IMAM0200Q4 – vibrating level switch

3144PD2A1EMT1F5C2C

3144PD2A1EMT1F5C2C4Q4XA Emerson temperature transmitter

706-511A-A11 Trasmettitore di livello radar ad onda guidata + 7CT-DA00R10-20-165 sonda ad onda guidata

706-5202-A11 trasmettitore di livello radar ad onda guidata + 7CG-EA00-A20-01-158 sonda ad onda guidata

706511AA11

7065202A11

8800DF020SK1N7P1I8

8800DF020SK1N7P1I8M5Q4YR – flometer vortex Rosemount

Trasmettitore di livello flangiato

đại lý 0185H203K1Z0130D0450G13G3 | nhà phân phối 0185H203K1Z0130D0450G13G3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *