Home / Pressure Transmitter / Bộ chuyển đổi áp suất 1151DP4S52B1DF

Bộ chuyển đổi áp suất 1151DP4S52B1DF

Bộ chuyển đổi áp suất 1151DP4S52B1DF

3051CD3A22A1AB4DFTK
1151DP4S22M3B4L4P1
2090PG2S22C1M5
644HNA76 MW-MOK(0)
1151GP3E22B3M1
244-EHNAJ6
01151-0150-002
3051 800PSI/55.2BAR 0-1.6MPA
TG2A2B14B4 0-150PSI
TG2A2B21AB4 0-150PSI
0~1.6MPa TG4A2B21AB4M5
0~6MPa TG4A2B21AB4M5
3051TG2A2A21KM6 0-1000KPA
3051TG2A2A21KM6 0-600KPA
1151LT5SB 2DMIDF
3311PS1H1()1G2K5
3051CD2A22A1AB4DF
0065D010035D030 0F28E5XA
0065D010035D040 0F28E5XA
1151GPXS22DFM1B
LP10-31T 10KVA
MST6100 26C06P11 03041
RTG40BA0CP2A000 0G-B8SF00-BL
RTG40BA0CP2A000 0G-28SPV0-2C
3051S1CG4A2E12A1JB4
8800CF080SA1N1D1E5M5
1151DP5S22B5-Q4-M4-PE(0-1.87BAR)
0065J22Z0050D0150G38
3051S2CD2A2E12A1B4D1M5
3051CD2A52A1AB4 0-10Kpa
3051CD2A52A1AB4 0-2.5Kpa
3051CD2A52A1AB4 0-25Kpa
3051CD2A52A1AB4 0-40Kpa
3051CD2A52A1AB4 0-60Kpa
3051CD2A52A1AB4 3-0.6Kpa
3051TG2A2B21AB4 0-2.5Mpa
3051TG4A2B21AB4 0-16Mpa
3051TG4A2B21AB4 0-25Mpa
3051CD2A22A1AM5B1S2
3051TG3A2B21AD4M5
2090PA1S22A3E5
2090PA2S22A3E5
2090PA2S23A3E5
3051CD1A22A1AB4MB4M5DF
1700R11AEPMZZZ
3051CD2A23AB4DFI7P2Q4M5 0-12.8KP
3051CG5A23A2AB4DFI7P204M5 0-6MPA
1151GP4S22C2M4B
1151LT5SGCK22DM4I50
2088G3S22AIS5B4K6
3051TG3A2B21BB4I5MJ
1151DP3E22C1B1M1 0-2kPa 4-20mA
1151GP4E22C1M1B1 6-37KPa,4-20m
1151GP6E22B1M1C1LNSA 0~1.0 MPa
1151LT4EE0F22SC1M1L4 0~24KPa
1151LT4SEOT22C1M4L4 P=10.8-14kp
SC3151TG2SB221BM4
3051TG5A2B21AB4 0-30MPA
M1181-ORP-06-0-±999MV
M3969-01-0 12-50.0-±999MV
1151GP3SE52 0-10KPA 4-20MADC
1151GP6SE52 184KPA-244KPA
3051S2-TG1A2G11A 0-40KPA4-20MADC
3051S2-TG1A2G11A 10-0KPA4-20MADC
1151GP6SS22B1M1 J1DF
1151GP7SS22B1M1 JIDF
3051TG1A2A21JI5M6
3051TG2A2A21JI5M6
3051TG3A2A21JI5M6
3051CD4A522AAB4DF
11514S22M1B3D1
1151BPHS22M1B3D1
1151DP3S22M1B3D1
1151DP4S22M1B3D1
1151DP4S22M1B3D1 0-16KPA
1151DP5S22M1B3D1
1151DR2F22M1B3D1
1151DR2F22M1B3D1 0-600PA
1151GP4S22M1B3D1
1151GP4S22M1B5D1
1151GP4S22M1B5D1 0-10KPA
1151GP4S22M1B5D1 -11-0KPA
1151GP7S22M1B3D1
1151GP8S22M1B3D1
1151AP4E12M1B202 4-20MA 700-80KP
1151DP4S22M3B4L4P1 0-25KPA 316S
FDU82/FMU860 ANSI 150# FF10#

đại lý 1151DP4S52B1DF | nhà phân phối 1151DP4S52B1DF | rosemount 1151DP4S52B1DF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *