Home / Pressure Transmitter / Chuyển tín áp suất 3051CG4A22A1AB4M5Q4

Chuyển tín áp suất 3051CG4A22A1AB4M5Q4

Chuyển tín áp suất 3051CG4A22A1AB4M5Q4

Chuyển tín áp suất Rosemount
3051CG4A22A1AB4M5Q4
NSX: Rosemount
Code: 3051CG4A22A1AB4M5Q4
Over Limit: 250 Bar
Range Limit: -1/+20.7 Bar
Span: 0-0.21/20.7 Bar
Calibrated: -1 to 9 bar
Chuyển tín áp suất Rosemount
3051CG4A22A1AB4Q4
NSX: Rosemount
Code: 3051CG4A22A1AB4Q4
Over Limit: 250 Bar
Range Limit: -1/+20.7 Bar
Span: 0-0.21/20.7 Bar
Calibrated: -1 to 20 bar
Chuyển tín áp suất Rosemount
2088G2S22A1M7B4Q4
NSX: Rosemount
Model: 2088G2S22A1M7B4Q4
CAL: 0-6 bar
Supply: 10.5-36Vdc
Output: 4-20mA
Span: 0.51-10.3 Bar
Chuyển tín áp suất Rosemount
3051CG5A22A1AB4Q4
NSX: Rosemount
Code: 3051CG5A22A1AB4Q4
Over Limit: 250 Bar
Range Limit: -1/+138 Bar
Span: 0-1.4/138 Bar
Calibrated: -1 to 130 bar
Temperature Transmitter Rosemount
644RANAC4Q4
Output: 4-20 mA
Supply: 12-42.4VDC
Model: 644RANAC4Q4
Range: 0-200 Degc or 0- 600 Degc
Serial No: 02319731
Transmitter nhiệt độ Rosemount 248 HART:
Bộ chuyển tín nhiệt độ
248HANANONSC4Q4 Sensor: TCK: 2 Wire Supply: 12~42.4 VDC, output: 4~20mA
Transmitter đo sai áp
Model: 1151DPS22M4D4Q4
Transmitter đo lưu lượng nước cấp
Model: 3051 CD 2A02 A1AC1
Bộ cụm van phân phối cho thiết bị đo sai áp (Manifold for DP style transmitter)
Model: 1151-0011-0142

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *