Home / Tin tức / Đại lý bộ lưu điện UPS Emerson

Đại lý bộ lưu điện UPS Emerson

Đại lý bộ lưu điện UPS Emerson

bộ lưu điện emerson | nhà phân phối ups emerson | đại lý liebert

Liebert PSA iTON UPS: AVR
PSA600-BX Liebert PSA ITON 600VA 230V AVR (3-year warranty)
PSA600-UX Liebert PSA ITON 600VA 230V AVR USB Shutdown Software
PSA850-BX Liebert PSA ITON 850VA 230V AVR
PSA850-UX Liebert PSA ITON 850VA 230V AVR USB Shutdown Software
PSA1000-BX Liebert PSA ITON 1000VA 230V AVR
PSA1000-UX Liebert PSA ITON 1000VA 230V AVR USB Shutdown Software
Liebert PSP: OFF-LINE
PSP500MT3-230U Liebert PSP 500VA 230V USB Multilink® Software
PSP650MT3-230U Liebert PSP 650VA 230V USB Multilink® Software
Note: Liebert PSP 120V products available
Liebert PSA UPS: AVR
PSA500MT3-230U Liebert PSA 500VA 230V AVR USB Multilink® Software
PSA650MT3-230U Liebert PSA 650VA 230V AVR USB Multilink® Software
PSA1000MT3-230U Liebert PSA 1000VA 230V AVR USB Multilink® Software
PSA1500MT3-230U Liebert PSA 1500VA 230V AVR USB Multilink® Software
Note: Liebert PSA 120V products available
Liebert PSI UPS (Pure Sine Wave pf 0.9)
PS750RT3-230 Liebert PSI 750VA/675W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
PS1000RT3-230 Liebert PSI 1000VA/900W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
PS1500RT3-230 Liebert PSI 1500VA/1350W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
PS2200RT3-230 Liebert PSI 2200VA/1980W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
PS3000RT3-230 Liebert PSI 3000VA/2700W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
Note: Liebert PSI 120V products available
Liebert PSI XR UPS (Pure Sine Wave pf 0.9 Extended Run)
PS1000RT3-230XR Liebert PSI 1000VA/900W 230V 2U Extended Run pf 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
PS1500RT3-230XR Liebert PSI 1500VA/1350W 230V 2U Extended Run pf 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
PS2200RT3-230XR Liebert PSI 2200VA/1980W 230V 2U Extended Run pf 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
PS3000RT3-230XR Liebert PSI 3000VA/2700W 230V 2U Extended Run pf 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
IS-WEBRT3 WEBCARD for Liebert PSI and PSI-XR models
Note: Liebert PSI XR 120V products available
Extended Battery Cabinets for PSI XR
PSRT3-24VBXR Extended Battery Babinet for PSI XR 1000/1500VA 2U **Promo-Rail Kit Bundled**
PSRT3-48VBXR Extended Battery Babinet for PSI XR 2200/3000VA 2U **Promo-Rail Kit Bundled**
GXT MTPLUS UPS (On-Line Double Conversion UPS) Standard Model (Batt included)
GXT-1000MTPLUS230 Liebert GXT-MTPLUS On-Line 1000VA/800W 230V LCD Tower
GXT-2000MTPLUS230 Liebert GXT-MTPLUS On-Line 2000VA/1600W 230V LCD Tower
GXT-3000MTPLUS230 Liebert GXT-MTPLUS On-Line 3000VA/240W 230V LCD Tower
DP801 SNMP Management Card for GXT-MTPLUS
GXT MTPLUS UPS (On-Line Double Conversion UPS) Long Backup Model (Batt not included)
GXT-1000LMTPLUS230 Liebert GXT-MTPLUS On-Line 1000VA/800W 230V LCD Tower Long Backup
GXT-2000LMTPLUS230 Liebert GXT-MTPLUS On-Line 2000VA/1600W 230V LCD Tower Long Backup
GXT-3000LMTPLUS230 Liebert GXT-MTPLUS On-Line 3000VA/240W 230V LCD Tower Long Backup
GXT-MTPLUS36V6 Empty External battery cabinet for GXT-1000LMTPLUS230, 6pc (7AH or 9AH) 12V space
GXT-MTPLUS72V8 Empty External battery cabinet for GXT-2000LMTPLUS230/GXT-3000LMTPLUS230, 8pc (7AH or 9AH) 12V space
GXT-MTPLUS72V16C Empty External battery cabinet for GXT-2000LMTPLUS230/GXT-3000LMTPLUS230, 16pc (7AH or 9AH) 12V space, with 3A charger
GXT-MTPLUSCABLE36V 36V DC cable for external battery bank for GXT-1000LMTPLUS230
GXT-MTPLUSCABLE96V 96V DC cable for external battery bank for GXT-2000LMTPLUS230/GXT-3000LMTPLUS230

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *