Home / Tin tứcpage 4

Tin tức

Emerson PSM-E10

Emerson PSM-E10 đại lý PSM-E10 | nhà phân phối PSM-E10 Thông số kỹ thuật Emerson PSM-E10 Alarm display Alarm description Max. number Output branch off Output branch trip 1536 batt fuse fault Battery fuse broken 2 SPD fault 1 Bus insu fault Bus insulation deteriorated 2 Output branch insu fault …

Read More »

Môn đun chỉnh lưu Emerson R48-5800

Môn đun chỉnh lưu Emerson R48-5800 đại lý Emerson R48-5800 | nhà phân phối Emerson R48-5800 | bộ chỉnh lưu emerson Module Rectifier Emerson 5800 Emerson R48-400 Emerson R48-800 Emerson R48-1800 Emerson R48-2000 Emerson R24-2500 Emerson R48-2500 Emerson R48-2900 Emerson R48-3200 Emerson R48-5800

Read More »

Cảm biến 2088G2S22A4B4E4

Cảm biến 2088G2S22A4B4E4 đại lý 2088G2S22A4B4E4 | nhà phân phối 2088G2S22A4B4E4 | rosemount 2088G2S22A4B4E4 3051GP3A2B21BB4M5 3051CD2A22A1BM5B4 3051CD2A22A1AS2M5B4I5/1199DCD59AFFWG5DA00 3051L40XD11AAM5 3051L3AG0XD21AAM5 3051CD1A22A1BB4L4M5DF 3051CD2A22A1JB4E5M6L4Q4 3051GP3A2B21AB4M5Q4 3144PD5AE1M5B4F5C4Q4C2 3051TG3A2B21BM5 3051L3AB0GD21AAE5L5M5 3051CD5A27B1JM6B4DFK5L4 3051CD1A22A2AB4K5M5P2 3051CD2A22B1AB4K5M5T1Q4 3051CD4A22B1AB4K5M5T1Q4 3051TG3A2B21AB4K5M5T1Q4 3051CA1A22A1JB4K5L4M6DF 3051CD2A22A1AB4M5Q4Q8A0229S2/1199DDC72ARTW10DAA5 3051L3ACOTD11ABM5F7A3032 3051DP4A22A1BS1M5-1199WDAB3KFFW9EDB00E 3051DP4A23A1BS1M5DF-1199WDAB3KFFWJGDB00 3051CG5A22B1AB4M5 3051TG2A2B21AB4M5 3051CD4A22A1AS2B4I1Q4HR5 3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4HR5 3051TG3A2B21AB4M5Q4S1HR5 3051CD0A02A1BH2B3L4M5 3051CG4A02A1BH2B3L4M5 3051CD2A02A1BH2B3L4M5 3051CG5A02A1BH2B3L4M5 3051TG1A2B21AB4E5M5S1/1199WDC54KFFWGGDA000 3051CD4A22B1JB4K5L4M6S5 3051CD2F22A1KS2I1B4/1199DDB56ARFW22DAA3GT 3051CD2F02A1KSJI1L4M6Q4Q8T1C1 3051TG2A2B21AB4M5Q4 3051TG3A2B21AB4 …

Read More »

Biến tần TD3200-2S0004D

Biến tần TD3200-2S0004D đại lý TD3200-2S0004D | emerson TD3200-2S0004D | nhà phân phối TD3200-2S0004D TD3200-2S0002D TD3200 0.2kW TD3200-2S0004D TD3200 0.4kW TD2100-4T0055S 5.5kW TD2100-4T0075S 7.5kW TD2100-4T0110S 11kW TD2100-4T0150S 15kW TD2100-4T0185S 18.5kW TD2100-4T0220S 22kW TD2100-4T0300S 30kW TD2100-4T0370S 37kW TD2100-4T0450S 45kW EV1000-2S0004G 220VAC 0.4KW EV1000-2S0007G 220VAC 0.75KW EV1000-2S0015G 220VAC 1.5KW EV1000-2S0022G 220VAC 2.2KW EV1000-4T0007G 380VAC 0.75KW …

Read More »

Mô đun nguồn R48-2900U

Mô đun nguồn R48-2900U đại lý R48-2900U | nhà phân phối R48-2900U | bộ nguồn R48-2000 | bộ nguồn R48-3200 | bộ nguồn R48-2900U Thông số kỹ thuật Emerson R48-2900U Mô đun nguồn R48-1800A Emerson Rectifier Module Power Supply R48-2900U 48V 2900W Product Name Emerson R48-2900U Max Output Power 2900W …

Read More »

Rosemount 2051CD5A02A1AS5I1M5

Rosemount 2051CD5A02A1AS5I1M5 đại lý 2051CD5A02A1AS5I1M5 | nhà phân phối 2051CD5A02A1AS5I1M5 | đại lý 2051CD3A22A1AB4M4 Rosemount 2051CD3A22A1AB4M4 Rosemount 2051CD5A02A1AS5I1M5 Rosemount 0305RC52B11B4L4 Rosemount 8705NSE100C3WOKD Rosemount 3051CD2A22A1AB4M5 Rosemount 8732EST1A1N0M4 Rosemount 3051CD2A02A1AH2B1M5 Rosemount 3051L2AE0AC22AAM5 Rosemount 1151HP4S22M4B7DF Rosemount 3051CD5A02A1JH2B7K5L4M6T1 Rosemount 3051CD5A02A1JH2S5B7K5L4M6T1P9 Rosemount 3051S1CD1A2E12A1AB4D2M5 Rosemount 3051CD2A22A1AS1M5N1 Rosemount 1199WCC10AFFW71DAA1J Rosemount 3051CG4A22A1JS1L4M6T1 Rosemount 1199WPN59DRFWFGDCA1J Rosemount 3051S2TG2A2E11A1BB4D1E1M5P1Q4Q8QS Rosemount 3051TG4A2B21AS5B4I1Q4 …

Read More »

Van điều áp 310A-32A

Van điều áp 310A-32A đại lý 310A-32A | nhà phân phối 310A-32A | đại lý Fisher Fisher 310A-32A 627-576/627-476/627-464/627W 627W-5/627W-30/99-901/99-903 99-504/99-503/99/1098EGR/1098-4 1098-4/S14/R622H-DGJ/R622-DFF R622-BCF/HSR/299HS/299H/S201BNC S201CNC/S301KMC/301SMC/S302KMC S302SMC/133/133L/133H/133H-2/133L-4 630-322/EZR/EZR-OSX/289H/289L/EZH BM5/OSED/REG3-27NR/ REG3-28NR REG3-29NR/ REG3-30NR/ REG3-31NR REG3-32NR/ REG3-33NR/ REG3-34NR

Read More »

Rosemount 2088G3S22A1B4Q4

Rosemount 2088G3S22A1B4Q4 đại lý 2088G3S22A1B4Q4 | nhà phân phối 2088G3S22A1B4Q4 | bộ chuyển đổi áp lực 2088G3S22A1B4Q4 Rosemount 3051TG2A2B21CB4E5M5P1Q4Q8S5 Rosemount 3051CG4A22A1BB4M515DF Rosemount 3051CD2A22A1BB4M5I5DF Rosemount 3051TG3A2B21BB4I1Q4Q8M5 Rosemount 2051CD3A22A1AB4M4 Rosemount 3051TG2A2B21BB4I5M5Q4S5Q8 Rosemount 3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4/1199DDC59AFFWG1DA00 Rosemount 3051CD3A22A1BB4M5I5DF Rosemount 3051TG4A2B21BB4I5M5Q4Q8S5 Rosemount 3051CD3A22A1JS2B4I5M6/1199DDE69AFFW71DA00 Rosemount 3051TG2A2B21JM6 Rosemount 3051CG3A22A1JB4I5L4M6 Rosemount 3051CD2A02A1AB1H2S6 Rosemount 3051S2TG3A2E11A1JD1E5 Rosemount 3051CD0A22B1JB4K5L4M6 Rosemount 3051L2AE0A22AAM5 Rosemount …

Read More »

Chuyển tín áp suất 3051CG4A22A1AB4M5Q4

Chuyển tín áp suất 3051CG4A22A1AB4M5Q4 Chuyển tín áp suất Rosemount 3051CG4A22A1AB4M5Q4 NSX: Rosemount Code: 3051CG4A22A1AB4M5Q4 Over Limit: 250 Bar Range Limit: -1/+20.7 Bar Span: 0-0.21/20.7 Bar Calibrated: -1 to 9 bar Chuyển tín áp suất Rosemount 3051CG4A22A1AB4Q4 NSX: Rosemount Code: 3051CG4A22A1AB4Q4 Over Limit: 250 Bar Range Limit: -1/+20.7 Bar Span: …

Read More »