Home / Tin tứcpage 5

Tin tức

Bộ lưu điện Liebert ITA

Bộ lưu điện Liebert ITA đại lý Liebert ITA | nhà phân phối Liebert ITA | emerson Liebert ITA 01201056 Bộ lưu điện Liebert ITA 5KVA/4.5KW UPS 230V/400V LCD standard model (no battery) 01201057 Bộ lưu điện Liebert ITA 5KVA/4.5KW UPS 230V/400V long backup model (no battery) 01200858 Bộ lưu …

Read More »

Nhà phân phối Rosemount

Nhà phân phối Rosemount Hiện nay chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm Rosemount tại Việt Nam ROSEMOUNT 1056-03-22-38-AN ROSEMOUNT 1066-C-HT-60 ROSEMOUNT 1066-P-HT-60 ROSEMOUNT 1066-T-HT-69 ROSEMOUNT 3200HP-00 ROSEMOUNT 3900/1/10 ROSEMOUNT 396-54 ROSEMOUNT 396R-10-21-54 ROSEMOUNT 398R-10-21-30-54-62 ROSEMOUNT 400-11 ROSEMOUNT 5081-PF-F-20-67 ROSEMOUNT 915240-04 ROSEMOUNT PH 0389-01-10-55 ROSEMOUNT PH 0389-02-10-54 ROSEMOUNT PH …

Read More »

Rosemount 3051S1CG5A2A11A1AI1M5Q4

Rosemount 3051S1CG5A2A11A1AI1M5Q4 0185H203K1Z0130D1000G13G3 3051S1CG5A2A11A1AI1M5Q4 0305RC22B11B4 3051S1CD2A2A11A1AI1M5Q4 0305RC52B11B4 3144PD1A1K1B4M5F5Q4XA 0065N31J0080N0400XA 3051CG2A22A1AL4K6 3051CG2A22A1AL4K6M5 3051CG3A02A1AH2L4DF 3051CG3A02A1AM5E5S5Q4 3051CG3A22A1AS1M5Q4Q8-DP 3051CG3A44A1AE5L4 3051S1CD2A2A12A1AB3K5L4P~ 3051S1CD2A2A12A1AB3K5L4P1 3051S1CD2A2A15A1AB3K5L4P1 3051S1CD2A2A15A1AQ4Q8P~ 3051S1CD3A3A11A1AE5M5L2 3051S1CD4A2A12A1AB3K5L4P~ 3051S1CD4A2A15A1AB3K5L4P~ 3051S1CD4A2A15A1AB3K5L4P1 3051S1CG4A2A12A1AB3K5L4P~ 3051S1CG4A2A15A1AB3K5L4P~ 3051S1CG4A2A15A1AB3K5L4P1 3051S1CG5A2A12A1AB3K5L4P~ 3051S1CG5A2A12A1AB3K5L4P1 3051S1CG5A2A15A1AB3K5L4P~ 3051TG2A2B21AE5M5 3051TG2A2B21AS1M5Q4 3051TG2A2B21AS1M5Q4Q8 3051TG3A2B21AE5 3051CA4A02A1AH2E5CNS6L4 3051CG2A22A1AS1M5K5QP 3051CG4A02A1AE5S5CN 3051CG4A22A1AB4M5 3051CG4A22A1AS0E5 3051CG4A22A1AS1I5L4 3051TG2A2B21AE5M5Q8Q4S1 3051TG2A2B21AE5M5Q8Q4S1 3051TG2A2B21AE5M5Q8Q4S1 3051TG5A2B21AE5 3051TG5A2B21AK5M5 3051TG5A2B21AK5M5 3051TG5A2B21AK5M5 3051HD2A23AE22AE5 3051HG4A22AD21AE5L4 3051HG4A22AD21AL4A1320 3051HG5A22AD21AE5CNL4 …

Read More »

Rosemount 3051TG1A2B21AB4M5

Rosemount 3051TG1A2B21AB4M5 3051TG1A2B21A, 3051TG2A2B21A, 3051TG3A2B21A, 3051TG4A2B21A, 3051TG5A2B21A 3051TG1A2B21AB4, 3051TG2A2B21AB4, 3051TG3A2B21AB4, 3051TG4A2B21AB4, 3051TG5A2B21AB4 3051TG1A2B21AB4M5, 3051TG2A2B21AB4M5, 3051TG3A2B21AB4M5, 3051TG4A2B21AB4M5 3051TG5A2B21AB4M5, 3051TG1A2C21AB4M5, 3051TG2A2C21AB4M5, 3051TG3A2C21AB4M5 3051TG4A2C21AB4M5, 3051TG5A2C21AB4M5 3051TG1A2B21AB4M5K5, 3051TG2A2B21AB4M5K5, 3051TG3A2B21AB4M5K5, 3051TG4A2B21AB4M5K5 3051TG5A2B21AB4M5K5, 3051TG1A2B21AB4M5E5, 3051TG2A2B21AB4M5E5, 3051TG3A2B21AB4M5E5 3051TG4A2B21AB4M5E5, 3051TG5A2B21AB4M5E5, 3051TG1A2B21AB4M5I5, 3051TG2A2B21AB4M5I5 3051TG3A2B21AB4M5I5, 3051TG4A2B21AB4M5I5, 3051TG5A2B21AB4M5I5, 3051TG1A2C21AB4M5K5 3051TG2A2C21AB4M5K5, 3051TG3A2C21AB4M5K5, 3051TG4A2C21AB4M5K5, 3051TG5A2C21AB4M5K5 3051TG1A2C21AB4M5E5, 3051TG2A2C21AB4M5E5, 3051TG3A2C21AB4M5E5, 3051TG4A2C21AB4M5E5 3051TG5A2C21AB4M5E5, 3051TG1A2C21AB4M5I5, 3051TG2A2C21AB4M5I5, 3051TG3A2C21AB4M5I5 …

Read More »

Rosemount 499ATRDO-54-VP

Rosemount 499ATRDO-54-VP Part Number Alternate P/N Model Option 1 Option 2 Rosemount 499ADO-54 499ADO54 Dissolved oxygen sensor No selection No selection Rosemount 499ADO-54-60 499ADO5460 Dissolved oxygen sensor Optimum EMI/RFI protected cable No selection Rosemount 499ADO-54-VP 499ADO54VP Dissolved oxygen sensor Variopol connection No selection Rosemount 499AOZ-54 499AOZ54 Dissolved ozone sensor No …

Read More »

Emerson UF-DRY310

Emerson UF-DRY310 Emerson UF-DRY310 SNMP RS232 RS485 Card Subassembly for Emerson UPS Emerson UF-RS485 UF-RS232 SNMP Card Subassembly for Emerson UPS RDU-A Emerson Motor DW2367 S55ZZDHE-2367 1/3HP 115V Emerson Motor DW2368 1/3B HP 1ph 115V 3450RPM 6.5A Emerson Disk Seat 1B884314012 Brass Holder for Type 99 Regulator Emerson 24A5670X022 Seat …

Read More »

Mô đun 1C31204G01

Mô đun 1C31204G01 1C31238H01 1C31150G01 1C31169G02 1C31203G01 1C31204G01 1C31181G01 1C31192G01 1C31197G01 5X00226G01/02 3A99190G01 3A99158G01 5A26457G01 5A26458G02 1X00024H01 1X00093G05 1X00093G06 1X00093G07 1X00093H08 1X00093H09 1X00093G10 1X00095H01 1X00097H01 1X00102H01 1X00107H01 1X00126H02 1X00133H01 1X00161H01 1X00163H01 1X00163H02 1X00163H03 1X00417H02 1X00417H03 1X00417H04 1X00474G01 1X00474G02 1X00480G01 2000A04G01 2380C91G03 2618D41G01 2618D42G01 2618D51G02 2619D54G01 2623D37G01 3A59104G02 3A59104G04 3A59323G01 3A59323G02 …

Read More »

Module Emerson HD22010-3

Emerson HD22010-3 đại lý HD22010-3 | nhà phân phối HD22010-3 | bộ chuyển đổi nguồn HD22005-3A Emerson HD22020-3 Emerson HD22005-3A Emerson ER22005/S Emerson ER11010/S Emerson ER22010/T Emerson ER11020/T Emerson PSM-E01 Emerson PSM-E11 Emerson EMU10 Emerson EAU01 Emerson EGU01 Emerson EDU01 Emerson EBU01 Emerson JYM-II Emerson JYM-S Emerson VH40TA385M Emerson SPD12Z …

Read More »

Rosemount 0185H203K1Z0130D0450G13G3

Rosemount 0185H203K1Z0130D0450G13G3 0065N39J0080Y0100T 0065N39J0080Y0100T95A1EMXAX8 – emerson RTD Pt100 B class with thermowell from bar 0185H203K1Z0130D04 0185H203K1Z0130D0450G13G3 Thermocouple DIN EN 60584 (IEC 584) Class 1 with Tubular Thermowell 0304RW52B13 0304RW52B13 Conventional Manifold Rosemount Inc. a 5vie 0305RC22B11B4L4 1151LT5SA0T22D 1700I12AFGEZZZR1 1700I12AFGEZZZR1 Coriolis MVD single variable flow transmitter 2051CD1A22A1AS6B4M 2051CD1A22A1AS6B4M5Q4 Trasmettitore di pressione …

Read More »

Module 1C31203G01

Module điều khiển 1C31203G01 3A98648G32 3A98688G02 3A98688G03 3A98688G04 3A98720G18 3A98726G06 3A98763G02 3A98763G03 3A98764G02 3A98764G03 3A98768G01 3A98807G05 3A98826H01 3A98826H02 3A98826H06 3A98833H01 3A98833H03 3A99695H01 3A99734H01 3A99746G01 3A99778G01 3A99778G02 3A99782H01 3A99795G02 3A99795G07 3A99795G09 3A99795G10 3A99795G11 3A99795G12 3A99795H03 3A99795H04 3A99795H10 3A99795H18 3D04106G02 3D04109G01 3D04141G01 3D04153G04 3D04153G05 3D04153G06 3D04153G07 3D04153G08 3D52389G02 403A986G01 404A723G01 404A747G02 404A749G03 …

Read More »