Home / UPS / Bộ lưu điện Liebert ITA

Bộ lưu điện Liebert ITA

Bộ lưu điện Liebert ITA

đại lý Liebert ITA | nhà phân phối Liebert ITA | emerson Liebert ITA

01201056 Bộ lưu điện Liebert ITA 5KVA/4.5KW UPS 230V/400V LCD standard model (no battery)
01201057 Bộ lưu điện Liebert ITA 5KVA/4.5KW UPS 230V/400V long backup model (no battery)
01200858 Bộ lưu điện Liebert ITA 6KVA/4.8KW UPS 230V/400V standard model (no battery)
01200859 Bộ lưu điện Liebert ITA 6KVA/4.8KW UPS 230V/400V long backup model (no battery)
02352998 Battery Sharing Module for ITA 5/6KVA long backup model (no battery)
02352301 Single unit PDU for Liebert ITA (8x C13 + 1 x C19), 2U
02351240 1+1 1PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (8x C13 + 2 x C19), 2U
02351241 3+1 1PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (16x C13 + 3 x C19), 4U
02351254 3+1 3PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (16x C13 + 3 x C19), 4U
04118941 Parallel communication cable kit for Liebert ITA 5/6/10KVA, 2pcs required for 1+1, 3pcs required for 2+1, 4pcs required for 3+1
04117133 Battery connection cable for Liebert 5/6KVA LB model to p/n: 02351253 external battery cabinet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *