Home / UPS / Nhà phân phối UPS Emerson Liebert

Nhà phân phối UPS Emerson Liebert

Nhà phân phối UPS Emerson Liebert

bộ lưu điện emerson liebert | đại lý ups emerson liebert | bộ lưu điện emerson | đại lý ups emerson

Liebert ITA 5/6KVA 3×1 or 1×1 (On-Line Double Conversion Parallelable UPS)
01201056 Liebert ITA 5KVA/4.5KW UPS 230V/400V LCD standard model (no battery)
01201057 Liebert ITA 5KVA/4.5KW UPS 230V/400V LCD long backup model (no battery)
01200858 Liebert ITA 6KVA/4.8KW UPS 230V/400V LCD standard model (no battery)
01200859 Liebert ITA 6KVA/4.8KW UPS 230V/400V LCD long backup model (no battery)
02352998 Battery Sharing Module for ITA 5/6KVA Long backup model
02352301 Single unit PDU for Liebert ITA (8x C13 + 1 x C19), 2U
02351240 1+1 1PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (8x C13 + 2 x C19), 2U
02351241 3+1 1PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (16x C13 + 3 x C19), 4U
02351254 3+1 3PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (16x C13 + 3 x C19), 4U
04118941 Parallel communication cable kit for Liebert ITA 5/6/10KVA, 2pcs required for 1+1, 3pcs for 2+1, and 3pcs for 3+1
04117133 Battery connection cable for Liebert 5/6KVA LB model to p/n: 02351253 external battery cabinet
Liebert ITA 10KVA 3×1 or 1×1 (On-Line Double Conversion Parallelable PF0.9 UPS) (1 year warranty)
01200610 Liebert ITA 10KVA/9KW UPS 230V/400V LCD standard model (no battery)
01200679 Liebert ITA 10KVA/9KW UPS 230V/400V LCD long backup model (no battery)
02352999 Battery Sharing Module for ITA 10KVA Long backup model
02352236 1+1 1PH Input Parallel POD for Liebert ITA 10KVA (8x C13 + 4 x C19), 3U
02352237 1+1 3PH input Parallel POD for Liebert ITA 10KVA (4x C13 + 4 x C19), 3U
02352301 Single unit PDU for Liebert ITA (8x C13 + 1 x C19), 2U
04118941 Parallel communication cable kit for Liebert ITA 5/6/10KVA, 2pcs required for 1+1, 3pcs for 2+1, and 3pcs for 3+1
04118942 Battery connection cable for Liebert 10KVA LB model to p/n: 02351253 external battery cabinet
Liebert ITA 16/20KVA 3×3 or 3×1 (On-Line Double Conversion Parallelable PF0.9 UPS) (1 year warranty)
01200758 Liebert ITA 16KVA/14.4KW UPS 400V LCD long backup model (no battery)
01200782 Liebert ITA 20KVA/18KW UPS 400V LCD long backup model (no battery)
02352814 Liebert ITA 16/20KVA Service Bypass Panel, 3U
02352303 Liebert ITA 16/20KVA 1+1 Parallel Service Bypass Panel, 6U
09060271 Bypass feedbak block option for ITA 16/20KVA, 3pc required
04118928 Parallel cable kit for ITA 16/20KVA, 2pcs required for 1+1, 3pcs for 2+1, and 3pcs for 3+1
04118929 LBS cable kit for ITA 16/20KVA
04116598 Battery connection cable one to multiple for Liebert 16/20KVA
Note: Liebert ITA does not include internal battery
Liebert ITA Accessories (for all Liebert ITA models)
02351253 External battery cabinet for Liebert ITA, 2U
02351879 10Amp External Battery Charger for Liebert ITA long backup models, 2U
02351817 SIC card for SNMP/WEB Management for Liebert ITA
02354061 Adjustable rail kit for Liebert ITA
02351874 Dry Contact Card for Liebert ITA
02350376 MODBUS card for Liebert ITA
02351786 RS-RS232 to RS-485 Kit for Liebert ITA
Liebert GXT 3 UPS (On-Line Double Conversion PF0.9 UPS)
GXT3-1000RT230 Liebert GXT3 On-Line 1000VA/900W 230V PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software
GXT3-1500RT230 Liebert GXT3 On-Line 1500VA/1350W 230V PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software
GXT3-2000RT230 Liebert GXT3 On-Line 2000VA/1800W 230V PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software
GXT3-3000RT230 Liebert GXT3 On-Line 3000VA/2700W 230V PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software
GXT3-5000RT230 Liebert GXT3 On-Line 5000VA 230V PF0.8 5U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software, Maintenance Bypass Switch bundled
GXT3-6000RT230 Liebert GXT3 On-Line 6000VA 230V PF0.8 5U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software, Maintenance Bypass Switch bundled
GXT3-10000RT230 Liebert GXT3 On-Line 10000VA 230V PF0.9 6U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software, Maintenance Bypass Switch bundled
GXT3-10000T230 Liebert GXT3 On-Line 10000VA 230V PF0.9 Extended Run Tower Parallel-able Multilink® Software
GXT3-10000T220 Liebert GXT3 On-Line 10000VA 230V PF0.9 Extended Run Tower w/Isolation Transformer Multilink® Software
Note: Liebert GXT3 120V products available

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *